Trendy

Nasze rekomendacje

System do komunikacji

W tej sekcji są wszystkie nasze urządzenia wspomagające komunikację osób słabosłyszących złożone z nadajnika i odbiornika.
To wysokiej jakości urządzenia sprzyjające dostępności, od niezależnych producentów.
Niektóre z nich nadają się do zastosowań profesjonalnych.
Zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnymi francuskimi produktami takimi jak inteligentna opaska Unitact ułatwiająca kontakt osoby słabosłyszącej z otoczeniem.

Aktywne filtry

Komunikacja to bez wątpienia jedna z najważniejszych spraw.
Zachowanie świadomości otaczającego świata lub integrowanie się z nim — istnieją liczne rozwiązania dla osób cierpiących na poważną lub całkowitą utratę słuchu.
Nasze produkty umożliwią ponowny dostęp i całkowite połączenie ze światem zewnętrznym.

Liczne produkty są również bardzo przydatne dla władz lokalnych i firm w celu ułatwiania dostępności i spełniania nowych norm dla osób niedosłyszących.