Badanie słuchu

Badanie słuchu

Należy jednak pamiętać, że to badanie słuchu nie zastępuje badania przeprowadzonego przez protetyka słuchu.

Nasze internetowe badanie słuchu umożliwia łatwe przeprowadzenie analizy słuchu w domu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do ewentualnego ubytku słuchu, ten test słuchu jest idealny do przeprowadzenia wstępnej oceny przed umówieniem się na wizytę u laryngologa lub protetyka słuchu.

Przygotowany przez nas test jest szybki i trwa mniej niż 5 minut. Do prawidłowej analizy danych wystarczy para słuchawek lub słuchawki douszne.

Dlaczego warto wykonać badanie słuchu?

Z wiekiem nasz słuch ulega naturalnemu pogorszeniu. Zjawisko to nosi nazwę "starczowzroczności" (presbycusis). Jednak czynniki zewnętrzne również mogą powodować problemy ze słuchem, czasem nieodwracalne, zwłaszcza przy długotrwałym narażeniu na wysoki poziom hałasu.

Jak można rozpoznać, że ma się ubytek słuchu?

Istnieje wiele czynników, które mogą zaalarmować Cię o możliwym ubytku słuchu:

  • Trudności z nadążaniem za rozmową w grupie
  • Trudności w słyszeniu poszczególnych dźwięków (np. dzwonienie)
  • Nienormalna potrzeba zwiększania głośności urządzeń elektronicznych (telewizor, telefony itp.).
  • Regularne szumy uszne (gwizd, dzwonienie w uchu)

Chociaż ubytek słuchu jest bardziej powszechny u osób starszych, dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Jak przebiega badanie słuchu?

Na początku badania zadawane są ogólne pytania dotyczące słuchu, co ma na celu doprecyzowanie wyników badania. Następnie zostanie przeprowadzony test tonalny. Obejmuje to analizę minimalnego progu wykrywania dźwięku.

W każdym uchu badane są łącznie trzy częstotliwości dźwięku.

Po zakończeniu badania słuchu online zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, aby wyniki mogły zostać wysłane do Ciebie pocztą elektroniczną. Wyniki zostaną również wyświetlone na stronie testu.

Wyniki testu są podzielone na cztery rodzaje: Dobre przesłuchanie, sprawiedliwe przesłuchanie, nieprzekonujące sprawiedliwe przesłuchanie i słabe przesłuchanie.

W zależności od wyników, możesz poprosić o ponowne wezwanie na bardziej kompleksowe badanie słuchu lub umówić się na wizytę u protetyka słuchu.

Jak wiarygodne jest badanie słuchu online?

Test został opracowany przez specjalistów zajmujących się słuchem. Ma on dać Ci ogólny obraz Twojego słuchu, ale nie zastępuje pełnego badania słuchu przeprowadzonego przez laryngologa lub ośrodek protetyki słuchu.